Perho Liiketalousopisto

Perho Liiketalousopisto ja Helmi Basket tekevät päivittäin tiivistä yhteistyötä. Valtaosa Helmi Basketin toiminnasta tapahtuu Liiketalousopiston tiloissa.

Helmi Liiketalousopisto, Ravintolakoulu Perho ja Haaga-Perho yhdistyivät 1.1.2017 ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen sekä urheilun Perho Liiketalousopistoksi.

Perho Liiketalousopisto on yksityinen oppilaitos, joka luo menestyksen mahdollisuuksia tarjoamalla innostavan reitin ammattiin nuorille & aikuisille sekä uutta osaamista ja uusia toimintamalleja niin yrityksille ja yhteisöille kuin yksityishenkilöillekin.

Juuremme ovat syvällä yritysmaailmassa. Innostava, ajanmukainen ja käytännönläheinen opetus, kansainvälisyys, tekemisen asenne ja yhteisöllisyys – siinä perholaisen tekemisen kulmakivet.

Asiakaspalvelu ja liiketaloudellinen ajattelu on kiinteänä osana kaikkea opetustamme. Oppimisympäristönä olemme monipuolinen ja aitoon palveluosaamiseen luotsaava. Tarjoamme tutkintorajat ylittävää ravintola-, matkailu- ja liiketalouden alojen koulutusta muun muassa kestävän kehityksen ja kansainvälisyyden painotuksilla. Digitaaliset ratkaisut sekä hyvinvointi ja urheilu vahvistavat opiskelijoidemme tukevaa jalansijaa isompiinkin loikkiin. Olemme mukana erilaisissa hankkeissa, joissa kehitetään muun muassa oppimisympäristöjä ja -tapoja.

Ammatillisille opinnoille luonteenomainen toiminnallisuus, tekemällä oppiminen – ja sen avulla työelämään sijoittuminen jo opintojen aikana – toteutuu entistäkin aktiivisemmalla yhteistyöllä yritysten kanssa. Lisäksi opiskelijoiden työllistymistä tuetaan uraohjauksen avulla läpi ja myös jälkeen opintojen.


Mikä on Perho– perusfaktat

Perho Liiketalousopistossa on perustutkinto-opiskelijoita on noin 1.400 ja ammatti-/erikoisammattitutkinto- ja oppisopimusopiskelijoita on noin 100 (1/2017).

Oma 10.050 m2:n koulukiinteistö sijaitsee Helsingin Malmilla Latokartanontie 12:ssa. Samoissa tiloissa opiskelee Helmeltä vuokratuissa tiloissa HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun 1.000 liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja International Business -koulutusohjelman opiskelijaa.

Oppilaitoksen välittömässä yhteydessä toimii myös oma liikuntakeskus, Helmi Center.

https://www.perho.fi