Helmi Basketin jäsenille ja sidosryhmille seuran hallituksen tiedote 22.3.2020

22.3.2020

Koronavirus on mullistanut päivittäisen elämämme ja valtioneuvosto on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa. Myös Helmi Basket on ryhtynyt poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvatakseen seuran olemassaolon.

Hei,

Koronavirus on mullistanut päivittäisen elämämme ja valtioneuvosto on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa. Myös Helmi Basket on ryhtynyt poikkeuksellisiin toimenpiteisiin turvatakseen seuran olemassaolon.

Viime viikon perjantaina ilmoitimme seuran keskeyttävän harjoitustoimintansa 22.3.2020 saakka. Suomen hallituksen maanantaina 16.3 käyttöönottamat poikkeustoimet edellyttävät harjoitustoiminnan keskeytyksen jatkamista 13.4.2020 saakka.

Harjoitustoiminnan rytmitykseen muutoksia

Harjoitustoiminnan keskeytyksen vuoksi Helmi Basket on päättänyt muuttaa seuran harjoitustoiminnan rytmitystä ja on aikaistanut vuotuista ns. ylimenokautta ja omatoimijaksoon siirtymistä. Seuran kaikki ikäluokkajoukkueet aloittivat tavallisesti toukokuulle tai kesäkuukausille ajoittuvan ylimenokauden jo 16.3. ja se kestää ainakin 13.4.2020 saakka.

Tänä aikana valmentajat tekevät jokaiselle seuran sarjoja pelaavalle joukkueelle normaalin ylimenokauden mukaisesti harjoitusohjelmat sekä ohjeistavat lepoon, palautumiseen, kuntoutukseen ja pelaajien omatoimiseen osaamisen kehittämiseen.

Harjoitustoiminnan rytmityksen muuttamiseen liittyy myös harjoitustoiminnan jatkuminen ohjattuna joukkueharjoitteluna kesäkuun loppuun saakka. Samalla kesätaukoa lyhennetään niin, että ohjattu harjoitustoiminta aloitetaan viimeistään elokuun alussa, mahdollisesti myös heinäkuussa. Edellytyksenä näille toimille on tietenkin, että poikkeustila on kesäkuussa purettu ja tilanne on muutenkin normalisoitunut.

Keskeytyksen vaikutukset Helmi Basketin toimintaan

Helmi Basket on myös merkittäviä työllistäjiä. Työnantajavelvoitteet koskevat päätoimisessa työsuhteessa olevia 3 henkilöä ja osa-aikaisissa työsuhteissa olevia noin 20 henkilöä.

Kesäkauden kuntokoripallotoimintaa ei ole voitu nyt myydä normaalisti maaliskuun puolesta välistä alkaen ja myös kesäkuulle normaalisti sijoittuva kuntokoristoiminnan syyskauden kausimaksutuottojen sisään tuleminen on meille iso vaje kassaan, mikäli tämäkään ei toteudu.

Helmi Centerin sulkeutumisen vuoksi emme myöskään saa budjetoituja salivalvontamaksuja tai kioskin myyntituloja.

Lisäksi nyt varsinkin 15.3. erääntyneitä kevään kausimaksuja on tullut sisään normaalia huomattavasti heikommin. Koko menossa olevalta kaudelta onkin seuran nykyhetken kassavirtaan merkittävästi vaikuttavia kausimaksuja useamman kymmenen tuhannen euron edestä vielä tulematta.

Kaikkien näiden yhteisvaikutus toimintaamme on noin 90 000 euroa. Toki jos tilanne normalisoituu, on iso osa tuosta summasta vielä saatavissa seuralle ja luonnollisesti myös merkittävä osa kuluista tästä eteenpäin on seuran mahdollista poistaa tai ainakin vähentää merkittävästi budjetoidusta.

Helmi Basket pyrkii nyt kaikin keinoin minimoimaan kustannuksensa tiukassa kassatilanteessa. Seura on ilmoittanut valmentajillensa lomautuksen tai lakien- ja asetusten mahdollistaman palkanmaksun keskeytyksen huhtikuun alusta alkaen.

Lisäksi seura on aloittanut keskustelut salivuorokustannustensa minimoimiseksi tai jopa kokonaan poistamiseksi keskeytyksen ajaksi salivuokraajatahojen kanssa.

Kausimaksut

Kausimaksujen rytmitystä muutettiin jo kaudelle 2018-19. Kausimaksujen määrään ei tehty olennaisia muutoksia, mutta maksuaikataulusta tehtiin tasaisempi ja ennakoitavampi. Maksuaikataulussa kausimaksujen kuukausierät eivät vastaa ao. kuukauden harjoitus- ja ottelutapahtumia tai muita kustannuksia, vaan kausimaksut on kaavamaisesti jaettu eri kuukausille.

Tästä johtuu, että kausimaksut tulee maksaa täysimääräisinä harjoitus- ja kilpailutoiminnan päättymisestä ja toiminnan uudesta rytmityksestä huolimatta.

Seura pyrkii myös heti toiminnan uudelleen käynnistämisen mahdollistuessa järjestämään mahdollisimman paljon korvaavaa harjoittelua jäsenilleen.

Tilanne on seuralle Force majoure ja tämän ylitsepääsemättömän esteen vuoksi, kun toiminta on keskeytynyt ja korvaavaa toimintaa ollaan lisäksi vielä järjestämässä myöhemmin, niin Olympiakomitean ohjeistuksen mukaan kausimaksut kevään osalta tulee jäsenistön seurassa maksaa.

Ymmärrämme, että perheissä voi koronaviruksen aiheuttamien muutosten takia olla taloudellisesti vaikeaa, ja pyrimme parhaan kykymme mukaan tarvittaessa järjestämään kausimaksuille lisämaksuaikaa tai myöntämään huojennusta. Halutessasi voit lähettää vapaamuotoisen hakemuksen huojennuksesta tai pidemmästä maksuajasta seuran hallitukselle pekka.rankinen@perho.fi

Miten toiminta tulee jatkumaan?

Yllä olevilla toimilla uskomme seuran toiminnan jatkuvan taas normaaliin tapaan, kunhan tilanne koronan osalta rauhoittuu ja harjoittelu on mahdollista uudelleen aloittaa.

Koska seuran talousongelmat ovat ennen kaikkea kassavirtaan liittyviä ja nyt on seuran puolesta jo lähdetty merkittäviin kustannusleikkauksiin etupainotteisesti, niin uskomme voitavan palata laadukkaaseen perustoimintaamme heti yleisen tilanteen sen salliessa.

Vaatii kuitenkin myös jäsenistöltämme yhteiseen asiaan sitoutumista ja muun muassa tällä hetkellä auki olevien kausimaksujen suorittamista osana tätä prosessia.

Haluatko tukea omaa seuraasi?

Helmen päävalmentajat ja toimihenkilöt kokoontuivat tiistaina ja lauantaina myös valmentajille ilmoitettiin alustavasti palkanmaksun keskeyttämisen aloittamisesta lähitulevaisuudessa. Huolimatta ikävästä aiheesta ja hankalasta tilanteesta, kaikki olivat positiivisella mielellä ja valmiita oman seuran tukemiseen.

Kiitämme suuresti Helmen valmentajia loistavasta asenteesta ja taistelutahdosta vakavan tilanteen selättämisessä!

Kaikki Helmen jäsenet ja heidän lähipiirinsä sekä muut sidosryhmät voivat omalta osaltaan olla mukana auttamassa. 

Jos sinulla on halua olla auttamassa seuraa, niin ole yhteydessä seuran toiminnanjohtaja Pekka Rankiseen pekka.rankinen@perho.fi

Toivomme jäseniltämme ymmärrystä tässä erittäin poikkeavassa ja hyvin vaikeassa tilanteessa toiminnan keskeydyttyä ulkopuolisten tekijöiden vuoksi yllättäen. Ja uskomme nyt päätettyjen toimenpiteiden turvaavan jatkuvuuden tilanteen taas normalisoituessa.

 

Ystävällisin terveisin,

Pekka Rankinen

toiminnanjohtaja

pekka.rankinen@perho.fi

 

Antti Isomäki

puheenjohjaja

 

Helmi Basketin hallitus