Helmi Basket ry:n sääntömääräinen vuosikokous 27.10.2022 klo 18:00 Helmi Centerissä

11.10.2022

Ohessa virallinen kutsu Helmi Basket ry:n vuosikokoukseen. Ystävällisin terveisin, Helmi Basketin hallitus Antti Isomäki (pj), Pekka Rankinen ja Arto Mannila

Aihe

Helmi Basket ry:n sääntömääräinen vuosikokous 27.10.2022 klo 18:00 Helmi Centerissä

 

Sisältö

 

 

Hei,
Ohessa virallinen kutsu Helmi Basket ry:n vuosikokoukseen.
Ystävällisin terveisin,
Helmi Basketin hallitus
Antti Isomäki (pj), Pekka Rankinen ja Arto Mannila
KOKOUSKUTSU

Helmi Basket ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään
*to 27.10.2022 klo 18:00 Helmi Centerissä, Vanha Helsingintie 13 (Latokartanontie 12), 00700 Helsinki.
*

Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8. vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus
9. valitaan hallitus 8 §:n mukaan
10. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
12. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Helsingissä 11.10.2022
Helmi Basket ry:n hallitus

Ote yhdistyslaista pykälä 25 §
**Jäsenen äänioikeus
**Jollei säännöissä ole toisin määrätty, jokaisella 15 vuotta täyttäneellä
jäsenellä on äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi ääni.
Yksityinen henkilö ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen
välityksellä, ellei säännöissä ole niin määrätty.
• Helmi Basketin hallitus tulee kokouksen aluksi esittämään, että myös junioreiden vanhemmilla olisi läsnäolo-oikeus vuosikokouksessa. Lisäksi alle 15-vuotiailla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen vuosikokouksessa.